RE: Kde?
Pridané 06-05-2009 17:18

Napríklad v Baumaxe, príp. Hornbachu, aj v Ikei občas majú aj iné ako Phaly